Kradzież tożsamości?
Zastrzeżenie kredytowe pomoże Ci się przed nią chronić.

Ustawodawca planuje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązania typu zastrzeżenie kredytowe (credit freeze), które ma pomóc w lepszym chronieniu się przed oszustwami finansowymi i kradzieżą tożsamości. Zastrzeżenie kredytowe polega na tym, że osoba, która je aktywuje, blokuje dostęp do swoich danych kredytowych. Dzięki temu pożyczkodawcy nie mogą uzyskać dostępu do raportu kredytowego tej osoby, co uniemożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu.

W Polsce planuje się utworzenie specjalnego rejestru, w którym będą gromadzone informacje o osobach, które aktywowały zastrzeżenie kredytowe. Rejestr ten będzie oparty na numerze PESEL. Wprowadzenie zastrzeżenia kredytowego ma pomóc w ochronie przed sytuacjami, w których osoby dokonujące kradzieży tożsamości zaciągają pożyczki "w naszym imieniu" na podstawie wycieku naszych danych osobowych. Zastrzeżenie kredytowe będzie więc narzędziem umożliwiającym lepszą ochronę przed takimi sytuacjami, a także przed innymi nieuczciwymi praktykami finansowymi.

Warto pamiętać, że zastrzeżenie kredytowe nie jest jedynym sposobem na zabezpieczenie swoich danych osobowych i finansowych. Ważne jest również ustawienie silnych haseł, regularne aktualizowanie oprogramowania antywirusowego, monitorowanie swojego konta bankowego oraz kont w mediach społecznościowych oraz kontakt z doradcą finansowym lub specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego w razie wątpliwości.


Reklama:
Alerty BIK

Bezpieczeństwo twoich finansów w zasięgu ręki z zastrzeżeniem kredytowym.

Zastrzeżenie kredytowe, inaczej zwane security freeze, to sposób na ograniczenie dostępu do swojego raportu kredytowego. Gdy zastrzeżenie kredytowe jest aktywne, uniemożliwia ono pożyczkodawcom uzyskanie dostępu do raportu kredytowego osoby, co utrudnia im otwieranie nowych kont czy pożyczek na jej nazwisko. Zastrzeżenie kredytowe jest użytecznym narzędziem do ochrony przed kradzieżą tożsamości i innymi rodzajami oszustw finansowych.

Aby aktywować zastrzeżenie kredytowe, należy skontaktować się z każdą z trzech głównych biur kredytowych (Equifax, Experian i TransUnion) i poprosić o aktywację zastrzeżenia kredytowego na swoim raporcie kredytowym. Może być to usługa odpłatna, ale wiele stanów ma prawa, które zwalniają z opłat osoby pokrzywdzone przez kradzież tożsamości. Osoba otrzyma unikalne hasło lub PIN, za pomocą którego może tymczasowo zdjąć zastrzeżenie kredytowe lub trwale je usunąć.

Ważne jest, aby pamiętać, że zastrzeżenie kredytowe nie wpływa na ocenę kredytową ani zdolność kredytową osoby. Po prostu uniemożliwia otwieranie nowych kont na jej nazwisko. Może to jednak utrudnić osobie uzyskanie nowego kredytu lub pożyczki, dopóki zastrzeżenie kredytowe nie zostanie zdjęte.

Zastrzeżenie kredytowe jest przydatnym narzędziem, gdy chcemy zabezpieczyć się przed kradzieżą tożsamości lub innymi rodzajami oszustw finansowych. Kiedy mamy zastrzeżenie kredytowe, pożyczkodawcy nie mogą uzyskać dostępu do naszego raportu kredytowego, co utrudnia im otwieranie nowych kont czy pożyczek na nasze nazwisko. To może być szczególnie przydatne, gdy ktoś nielegalnie uzyskał dostęp do naszych danych osobowych i próbuje je wykorzystać.

Zastrzeżenie kredytowe jest również użyteczne w przypadku, gdy szukamy nowego mieszkania lub pracy i nie chcemy, aby nasi potencjalni właściciele mieszkań lub pracodawcy mieli dostęp do naszego raportu kredytowego. Możemy również skorzystać z zastrzeżenia kredytowego, jeśli nie planujemy otwierać nowych kont lub pożyczek przez pewien czas i chcemy mieć pewność, że nikt nie będzie mógł ich otworzyć w naszym imieniu.

Jeśli jednak planujesz ubiegać się o nowy kredyt lub pożyczkę, pamiętaj, że zastrzeżenie kredytowe może utrudnić ci uzyskanie finansowania. Musisz więc zdjąć zastrzeżenie przed ubieganiem się o kredyt lub pożyczkę, a następnie ponownie je aktywować po otrzymaniu finansowania.

Kradzież tożsamości i inne rodzaje oszustw finansowych są poważnym problemem, który może mieć poważne konsekwencje dla osób, których dane zostały wykorzystane do uzyskania pożyczek lub otwarcia nowych kont. Osoby te mogą zostać obciążone nieautoryzowanymi opłatami lub odsetkami, a ich zdolność kredytowa może ucierpieć, ponieważ nieautoryzowane działania mogą zostać odnotowane w ich raporcie kredytowym.

Jeśli zauważysz, że ktoś uzyskał dostęp do twoich danych osobowych i wykorzystał je do uzyskania pożyczki lub otwarcia nowego konta, powinieneś natychmiast zareagować. Możesz skontaktować się z biurem kredytowym, aby zgłosić nieautoryzowane działania i zażądać, aby zostały one odnotowane w twoim raporcie kredytowym. Możesz również zgłosić sprawę do odpowiednich organów, takich jak policja lub Federal Trade Commission (FTC), w celu uzyskania pomocy w ochronie przed dalszymi nieautoryzowanymi działaniami.

Zastrzeżenie kredytowe, znane również jako credit freeze, to sposób na ograniczenie dostępu do swojego raportu kredytowego. Gdy zastrzeżenie kredytowe jest aktywne, uniemożliwia ono pożyczkodawcom uzyskanie dostępu do raportu kredytowego osoby, co utrudnia im otwieranie nowych kont czy pożyczek na jej nazwisko. Inne określenia dla zastrzeżenia kredytowego to:

Credit freeze, Security freeze, Credit lock, Credit hold, Credit blocking

Te terminy oznaczają wszystkie sposoby ograniczenia dostępu do raportu kredytowego, które uniemożliwiają pożyczkodawcom uzyskanie dostępu do tego raportu. Niektóre z tych terminów mogą być używane zamiennie z zastrzeżeniem kredytowym, ale zasady działania i sposób aktywacji mogą różnić się w zależności od konkretnego rozwiązania. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z funkcjami i warunkami każdego z tych rozwiązań, aby wiedzieć, jakie ograniczenia i korzyści wiążą się z ich używaniem.

Decyzja o korzystaniu z zastrzeżenia kredytowego (credit freeze) zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji każdej osoby. Zastrzeżenie kredytowe to narzędzie, które pozwala ograniczyć dostęp do swojego raportu kredytowego i uniemożliwić pożyczkodawcom uzyskanie dostępu do niego. Może to być przydatne dla osób, które chcą mieć większą kontrolę nad dostępem do swoich danych kredytowych i uniemożliwić pożyczkodawcom otwieranie nowych kont czy pożyczek na ich nazwisko.

Zastrzeżenie kredytowe może być szczególnie przydatne dla osób, które są narażone na ryzyko kradzieży tożsamości lub innych rodzajów oszustw finansowych, takich jak wyciek danych osobowych. Może być również przydatne dla osób, które nie planują w najbliższym czasie ubiegać się o pożyczkę lub kredyt, ponieważ zastrzeżenie kredytowe uniemożliwi pożyczkodawcom sprawdzenie ich raportu kredytowego.

Jednak zastrzeżenie kredytowe może też utrudnić uzyskanie pożyczki lub kredytu, gdy jest aktywne, ponieważ pożyczkodawcy nie będą mogli sprawdzić raportu kredytowego osoby ubiegającej się o pożyczkę. Dlatego też, jeśli ktoś planuje w najbliższym czasie ubiegać się o pożyczkę lub kredyt, może chcieć rozważyć inne sposoby ochrony swoich danych kredytowych, takie jak alerty BIK lub usługi innych dostawców.

Alerty BIK to usługa oferowana przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), która pozwala osobom prywatnym i przedsiębiorcom na śledzenie swojego raportu kredytowego i otrzymywanie powiadomień o zmianach zawartych w nim. Alerty BIK to narzędzie, które może pomóc w zabezpieczeniu się przed kradzieżą tożsamości i innymi rodzajami oszustw finansowych, ponieważ pozwalają one na szybkie zidentyfikowanie nieautoryzowanych zmian w raporcie kredytowym i podjęcie odpowiednich działań.

Aby skorzystać z usługi Alerty BIK, należy zarejestrować się na stronie internetowej BIK i założyć konto. Następnie można ustalić, jakie rodzaje powiadomień chce się otrzymywać (np. o nowych zobowiązaniach, zmianie ratingu kredytowego itp.) oraz w jaki sposób mają być one wysyłane (np. poprzez e-mail, SMS lub push notification). Alerty BIK są bezpłatne dla osób prywatnych, ale przedsiębiorcy muszą uiszczać opłatę za ich korzystanie.

Alerty BIK i zastrzeżenie kredytowe to dwa różne narzędzia, które służą do ochrony przed kradzieżą tożsamości i innymi rodzajami oszustw finansowych. Alerty BIK to usługa oferowana przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), która pozwala osobom prywatnym i przedsiębiorcom na śledzenie swojego raportu kredytowego i otrzymywanie powiadomień o zmianach zawartych w nim. Zastrzeżenie kredytowe, znane również jako credit freeze, to sposób na ograniczenie dostępu do swojego raportu kredytowego. Gdy zastrzeżenie kredytowe jest aktywne, uniemożliwia ono pożyczkodawcom uzyskanie dostępu do raportu kredytowego osoby, co utrudnia im otwieranie nowych kont czy pożyczek na jej nazwisko.

Alerty BIK i zastrzeżenie kredytowe różnią się głównie sposobem działania. Alerty BIK to narzędzie, które pozwala ci śledzić zmiany w twoim raporcie kredytowym i otrzymywać powiadomienia o nich, natomiast zastrzeżenie kredytowe uniemożliwia pożyczkodawcom uzyskanie dostępu do twojego raportu kredytowego. Alerty BIK mogą być przydatne dla osób, które chcą mieć bieżący wgląd w swoje finanse i szybko reagować na nieautoryzowane zmiany, natomiast zastrzeżenie kredytowe jest lepsze dla osób, które chcą mieć większą kontrolę nad dostępem do swojego raportu kredytowego i uniemożliwić pożyczkodawcom otwieranie nowych kont czy pożyczek na ich nazwisko.

Oto kilka ciekawostek dotyczących zastrzeżenia kredytowego (credit freeze):

 • Zastrzeżenie kredytowe zostało po raz pierwszy wprowadzone w Stanach Zjednoczonych w roku 2003. Wprowadził je stan Kalifornia po to, aby zabezpieczyć swoich obywateli przed oszustwami finansowymi i kradzieżą tożsamości.
 • W wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, zastrzeżenie kredytowe jest bezpłatne dla osób, które padły ofiarą kradzieży tożsamości lub innych rodzajów oszustw finansowych. W innych przypadkach mogą być pobierane opłaty za aktywację lub odblokowywanie zastrzeżenia kredytowego.
 • Zastrzeżenie kredytowe nie jest jedynym sposobem ochrony przed oszustwami finansowymi i kradzieżą tożsamości. Inne sposoby to m.in. alerty BIK, ustawienie blokady na swoje konto bankowe, zabezpieczenie swoich danych osobowych poprzez silne hasła czy zabezpieczenie swoich urządzeń przed wirusami.
 • Zastrzeżenie kredytowe nie wpływa na wszystkie rodzaje kont i pożyczek. Nie dotyczy ono m.in. kont rachunków osobistych, kont telefonicznych, kont w mediach społecznościowych czy pożyczek od rodziny i znajomych.
 • Zastrzeżenie kredytowe może być odblokowywane lub zdejmowane tylko na określony okres czasu. Po upływie tego czasu trzeba je ponownie aktywować, jeśli chcemy dalej korzystać z tej ochrony.
 • Gdy zastrzeżenie kredytowe jest aktywne, pożyczkodawcy nie mogą uzyskać dostępu do raportu kredytowego osoby, co może utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie pożyczki lub kredytu. Dlatego też, jeśli ktoś planuje w najbliższym czasie ubiegać się o pożyczkę lub kredyt, powinien pamiętać o odblokowaniu zastrzeżenia kredytowego w odpowiednim czasie.
 • Zastrzeżenie kredytowe nie jest rozwiązaniem na wszystkie problemy związane z kradzieżą tożsamości czy oszustwami finansowymi. W przypadku takich zdarzeń warto również zgłosić sprawę na policję i skontaktować się z instytucjami finansowymi, w których dane osoby mogły zostać wykorzystane do oszustwa. Warto również założyć blokady na swoje konto bankowe i zabezpieczyć swoje dane osobowe poprzez ustawienie silnych haseł. Ważne jest również, aby dokładnie monitorować swoje konto bankowe i konta w mediach społecznościowych oraz regularnie sprawdzać swój raport kredytowy, aby w porę zauważyć ewentualne nieprawidłowości. W razie wątpliwości zawsze można też skontaktować się z doradcą finansowym lub specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego, który pomoże w doborze odpowiednich narzędzi ochrony danych i zabezpieczenia przed oszustwami.

Jeśli chcesz chronić swoje dane kredytowe przed nieuprawnionym dostępem, ale nie chcesz korzystać z zastrzeżenia kredytowego (credit freeze), istnieją inne sposoby, które mogą Ci pomóc. Oto kilka przykładów:

 • Alerty BIK: Alerty BIK to usługa, która pozwala otrzymywać powiadomienia o każdym wniosku o pożyczkę lub kredyt, który zostanie złożony w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) na Twoje nazwisko. Dzięki temu możesz natychmiast reagować, jeśli zostanie złożony wniosek o pożyczkę na Twoje nazwisko, choć nie byłeś o tym informowany.
 • Blokada na konto bankowe: Możesz skontaktować się z bankiem i założyć blokadę na swoje konto, aby uniemożliwić nieuprawnionym osobom wypłacanie pieniędzy z Twojego konta.
 • Silne hasła: Ustawienie silnych haseł na swoich kontach i urządzeniach może pomóc w zabezpieczeniu przed nieuprawnionym dostępem do Twoich danych.
 • Ochrona przed wirusami: Zabezpieczenie swoich urządzeń przed wirusami może pomóc w zapobieganiu kradzieży danych oraz oszustwom finansowym. Wirusy mogą być zainfekować komputer, telefon czy tablet poprzez niebezpieczne strony internetowe, pobrany plik lub wiadomość e-mail. Dlatego ważne jest, aby zainstalować oprogramowanie antywirusowe oraz regularnie je aktualizować, aby chronić swoje urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem. Warto również uważać na podejrzanie wyglądające linki czy pliki oraz zachować ostrożność podczas przeglądania sieci.
 • Monitorowanie konta bankowego: Regularne sprawdzanie swojego konta bankowego oraz kont w mediach społecznościowych pozwala w porę zauważyć ewentualne nieprawidłowości i szybko reagować, jeśli zostaną zauważone jakieś nieoczekiwane transakcje czy aktywności.
 • Kontakt z doradcą finansowym lub specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego: Jeśli masz wątpliwości co do swoich możliwości ochrony przed oszustwami finansowymi lub kradzieżą tożsamości, skontaktuj się z doradcą finansowym lub specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego, który pomoże Ci w doborze odpowiednich narzędzi ochrony danych i zabezpieczenia przed oszustwami.
Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady prawnej, finansowej lub innego rodzaju doradztwa. Każdy przypadek jest indywidualny i należy podejmować decyzje na podstawie własnych ocen i analiz. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na tej stronie.

Zastrzeżenie kredytowe - narzędzie, które pomoże Ci zabezpieczyć swoje finanse.

© CreditFreeze.pl @ 2023